המנצחים

הסיפורים של אנשים שעברו את המחלה והתגברו על סרטן.

Martha

ניצחון והתגברות על